FAROS BUSINESS SCHOOL

UUTTA VOIMAA LIIKETOIMINNALLE!

Faros Business School on yrittäjän ja yrityksen johdon oma valmennusohjelma, jossa keskeistä on oman liiketoimintaosaamisen suunnitelmallinen vahvistaminen tietoon ja käytäntöön perustuen.

Valmennusohjelma on ihmiseltä ihmiselle tarjottavaa apua ja tukea yritystoiminnan kehittämiseen. Valmennusohjelma räätälöidään osallistujien mukaan ja siten, että jokaisella valmennettavalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ja käytännönläheistä ohjausta liiketoiminnan eri osa-alueilla. Valmennuksen keskiössä on osallistujan henkilökohtainen kehitysohjelma.

Faros Business School -valmennusohjelma on suunnattu yrittäjille ja yrityksen ylimmälle johdolle, jotka haluavat vahvistaa entisestään omaa liiketoimintaosaamistaan sekä yritystoiminnan suunnittelua ja johtamistaitoja. Valmennus sopii yhtälailla niin kokeneemmalle konkarille kuin uudenkin sukupolven edustajalle.

Valmennuksessa haetaan hyötyjä omaan arkeen ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä tietoon, että käytännön osaamiseen perustuen. Valmennuksen avulla varmistat hallinnan tunteen niin yrittäjänä kuin liiketoimintasikin osalta sekä kykenet suunnittelemaan ja varmistamaan yrityksesi menestyksen myös tulevaisuudessa. Tässä Sinua auttaa paitsi Faros Group ja valmentajat, myös muut valmennukseen osallistuvat!

HENKILÖKOHTAINEN KEHITYSOHJELMA

KONKREETTINEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Valmennuksen keskeisessä osassa on yrittäjän/yrityksen ylimmän johdon henkilökohtainen kehitysohjelma, jonka jokainen laatii ohjatusti valmennusohjelman alussa.

Kehitysohjelmaan merkittyjä tavoitteita tuetaan vahvasti osallistujille räätälöidyissä valmennuspäivissä ja tehokkaalla opitun arkeen viemisellä. Valmennuksen lopulla osallistujalla on työstettynä kattava ja käytännönläheinen suunnitelma oman liiketoiminnan tueksi.

Valmennuksessa edetään määrätietoisesti asiakokonaisuus kerralla siten, että ohjelman alussa laaditut tavoitteet on valmennukseen osallistuvan saavutettavissa.

Valmennuspäivissä käydään avointa keskustelua valmentajan johdolla, opitaa toisilta sekä työstetään ja sovelletaan omaan työhön ennalta suunniteltuja kehitystehtäviä. Kaikki valmennusohjelman valmentajat ovat myös itse yrittäjiä omalla osaamisalueellaan.

VALMENNUSPÄIVIEN KESKEISIÄ TEEMOJA

Asiakkuudet ja myynnin suunnitelmallinen toteutus

Arvioidaan asiakkuuksien nykytilaa ja tarkastellaan asiakkaan ostoprosessia. Laaditaan asiakashankinnan ja myynnin toimenpidesuunnitelma sekä tarkastellaan myyntityön johtamista.

Yrittäjän talouden työkalupakki

Perehdytään talouden tunnuslukuihin ja laaditaan oman yrityksen budjetti sekä kassavirtalaskelma. Tutustutaan myös yrittäjän kannalta tärkeisiin verotusasioihin.

Markkinointi ja viestintä

Perehdytään eri markkinointikanaviin ja viestintään tavoitteena laatia oman yrityksen markkinointisuunnitelma.

Yritystoiminta ja digiaika

Tutustutaan digitaalisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja mietitään ratkaisuja niiden hyödyntämiseen omassa liiketoiminnassa.

Toiminnan johtaminen arjen keskellä

Tarkastellaan omaa toimintaa ja johtamista tehokkuuden, tuottavuuden sekä jaksamisen näkökulmista.

Yritystoiminnan suunnittelu ja seuranta

Laaditaan selvitys oman yrityksen tuotteiden ja palveluiden kilpailueduista sekä tulevaisuuden tavoitteista.

Henkilöstöjohtaminen ja työsuhdeasiat

Perehdytään rekrytointi- ja irtisanomisperusteisiin, työsopimusasioihin sekä osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen.

KOKEMUKSIA VALMENNUKSESTA

TYYTYVÄISIÄ YRITTÄJIÄ

Faros Business School -valmennusohjelma soveltuu erinomaisesti eri tilanteissa oleville yrittäjille ja yrityksille. Keskeistä on halu vahvistaa omaa liiketoimintaosaamista entisestään ja yritystoiminnan suunnittelua sekä johtamista.

  LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

  SINUSTAKO VALMENNETTAVA?

  Kysy lisää tai kutsu meidät käymään, niin keskustellaan tarkemmin valmennuksesta ja sen soveltuvuudesta juuri Sinun tilanteeseesi. Lyhyt kahvihetki tai muu tauko kalenterissasi riittää tapaamiselle erinomaisesti!

  ILMOITTAUDU MUKAAN

  Voit ilmoittautua mukaan valmennusohjelmaan suoraan alla oleviin yhteystietoihin.

  AJANKOHTAISTA

  YRITTÄJIEN YHTEINEN AAMIAINEN 21.1.2016

   

  SUOMALAISEN YRITTÄJYYDEN ILMAPUNTARI 2016

  Faros kokosi yhteen yrittäjiä Suomalaisen yrittäjyyden ilmapuntari- kyselyn julkistustilaisuuteen.  Aamiaistilaisuuteen Hämeenkylän kartanolle oli kutsuttu pk-yrittäjiä eri toimialoilta kuulemaan yrittäjäselvityksen tuloksia ja keskustelemaan liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä.

  Toteutimme lajissaan ensimmäisen yrittäjyyttä koskevan selvityksemme joulukuussa 2015. Tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, minkälaista suomalainen yrittäminen ja yrittäjyys on tällä hetkellä.

  Tilaisuudessa esitettiin yrittäjäselvityksessä saatuja tuloksia ja kuultiin Faros Groupin yrittäjäpartnerin, Jouko Tuomisen näkemyksiä liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. Selvityksessä liiketoiminnan kehittymistä vauhdittaviksi tekijöiksi nousi mm. yrityksen tuotteen/palvelun kilpailukyvyn tuntemus markkinoilla sekä yrittäjien halu löytää uusia toimintatapoja yrityksensä hyväksi. Vastaavasti yhtenä liiketoiminnan kehittämistä hidastavana tekijänä yrittäjät mainitsivat asioiden täytäntöönpanon haasteet.

  Toisena puheenvuorona kuultiin kyläkauppias Johan Holmströmiä, joka kertoi omista kokemuksistaan liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Vaikka Johan oli aiemmin osallistunut kauppaketjun järjestämiin koulutuksiin, hän koki Faroksen toteuttaman liiketoiminnan kehitysohjelman (Faros Business School) olleen erityisen hyvä keino löytää ratkaisuja yrittäjän arjen haasteisiin yhdessä toisten yrittäjien kanssa.

  Aamiaistilaisuuteen saapuneet yrittäjät kuuntelivat mielenkiinnolla Johanin näkemyksiä Faros Groupin liiketoiminnan kehitysohjelmasta ja kuultiinpa samassa yhteydessä myös joitakin yleisökommentteja aiheeseen liittyen.

  Voit nyt tilata yhteenvedon Suomalaisen Yrittäjyyden Ilmapuntari –selvityksestä täyttämällä oheisen tilauslomakkeen. Selvitys lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

  Yrittäjäselvityksen tilaus

  KYSY MEILTÄ LISÄÄ

  Facebooktwittergoogle_pluslinkedin