Ristiriitojen synergia on modernin johtamisen normi

Kirjoittaja
kategoriaan Johtamisen laatu

Jokainen johtaja on saanut esimieheltään tavoitteeksi kannattavan kasvun rakentamisen. Markkinoiden parhaat teknologia- ja jakelukumppanit kilpailevat keskenään samoista asiakkaista. Avainkumppaneilta halutaan mielellään totaalista sitoutumista ilman kiinteitä kuluja. Hallitus leikkaa korkeakoulujen rahoitusta ja sanoo samalla panostavansa koulutukseen. Leikataan, vähennetään työvoimaa ja vallataan uusia markkina- alueita. Ilmiselvien ristiriitojen lista on pitkä ja monipuolinen.

Se mikä päällepäin ja nopealla vilkaisulla näyttää ristiriidalta ja mahdottomalta toteuttaa on modernin johtamisen normi. Johtajuus ja johtaminen on vaativa ammatti, jossa suoraviivainen tai kaksinapainen on-off ajattelu ei ole tuottanut merkittäviä läpimurtoja vuosikymmeniin. Suoraviivaisuutta johtajalta kyllä tarvitaan aina silloin tällöin – kuten myös valmentavaa tai osallistavaa johtamista, demokraattista ja joskus autoritääristäkin tyyliä.

Se mikä päällepäin ja nopealla vilkaisulla näyttää ristiriidalta ja mahdottomalta toteuttaa on modernin johtamisen normi.

Yksi keskeisiä haasteita, joita itsekukin johtamisessaan kohtaa, on tunnistaa ja tajuta koska tarvitsen mitäkin lähestymistapaa ja kuinka sujuvasti osaan tarvittavaa tyyliä omassa johtamisessani tietoisesti soveltaa.

Erään tutkimuksen mukaan huippujohtaja – organisaatiotasosta riippumatta – hallitsee sujuvasti vähintään neljä erilaista vuorovaikutustyyliä ja osaa myös hyödyntää niitä oikeissa tilanteissa.

Kukaan ei tietenkään synny johtajaksi, vaan kasvaa, kehittyy ja muovautuu johtajuuteen omakohtaisen kehitysprosessin tuloksena. Samoin kuin muissa luovissa ammateissa, johtajuus kehittyy jatkuvasti, valmista syntyy koko ajan ja työ ei lopu koskaan. Niin kuin monet asiat, johtajuuden kehittäminen alkaa läheltä – oman työminän ja luontaisten toimintamallien tunnistamisesta.

Seuraava vaihe tässä prosessissa voisi olla ammattitaitoisen Leadership Coachin palkkaaminen.

 

Lisätiedot:  jouko.tuominen@farosgroup.fi