Oppiminen siirtyy työpaikoille

Kirjoittaja
kategoriaan Osaamisen kehittäminen

Syksy ja työarki on alkanut. Näin loman jälkeen työpaikalle palattuani olen pohtinut omaa työtäni ja sitä osaamista, mitä tarvitsen työssäni. Kirjoittamalla Googleen: ”Muuttuko työ ” saa yhteensä lähes miljoona eri hakutulosta. Näissä linkeissä keskustellaan rakennemuutoksesta, työllistymistavoista, muuttuuko työ, säilyykö työ tai voidaanko ajatella, että ihminen pysyy samana suhteessa työssä tapahtuviin muutoksiin?  ”Future on Works Skills 2020” -raportti  listaa keskeisiä työssä edellytettäviä taitoja 2020 -luvulle. Raportin mukaan tulevaisuuden työtaitoja ovat esimerkiksi sosiaalinen älykkyys, uutta luova ja mukautuva ajattelu, kulttuurien välinen osaaminen, kognitiivisen kuorman hallinta ja virtuaalinen yhteistyöosaaminen. 100-vuotiaassa Suomessa näiden taitojen osaaminen on jo monessa työtehtävässä arkipäivää.

Mitä näiden uusien taitojen oppiminen sitten tarkoittaa? Modernissa työympäristössä nähdään, että oppiminen on osa työn tekemistä ja työn tekeminen on oppimista. Työssäkehittyminen ja työssäoppiminen ovat ainakin minulla olennainen osa työtä.  Jotta pystyn tekemään päivittäisen työni, opettelen uusia asioita, etsin uusia ratkaisumalleja, hyödynnän tehokkaammin työkaluja, etsin suuresta massasta tietoa ja teen päätöksiä sekä valintoja, työskentelen eri tiimeissä ja verkostoissa sekä hyödynnän tekniikkaa ja selvitän vastaantulevia ongelmia. Tämän lisäksi työhön kuuluu jatkuva itseni kehittäminen ja oman ammatillisen osaamisen ylläpito ja päivittäminen. Perinteisen koulutuksen rinnalle on tullut itsenäinen opiskelu työtä varten ja työssä. Omalta osaltani tämä näkyy erilaisten help deskien tai omien mentorointi/coach -kanavien tai netin muiden aineistojen tai verkkokoulutuksen hyödyntämisessä.

On tärkeä miettiä, miten johtajia voidaan auttaa kehittämään oppimiskulttuuria tai miten esimiehet voivat tehostaa tiedonjakoa työpaikoilla sekä mahdollistaa sosiaalista ja yhteistoiminnallista oppimista.

Jane Hart (Learning in the Modern Workplace 2017, 26-30) on kehittänyt modernin työpaikalla oppimisen mallin. Edelleen on tarvetta organisaatiojohtoiselle koulutukselle, mutta moderni työssäoppiminen edellyttää, että koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan relevantilla sekä kiinnostavalla tavalla huomioiden, miten ihmiset oppivat verkossa. Tämä tarkoittaa, että työpaikoilla hyödynnetään netin digitaalisia aineistoja, tuetaan sosiaalista oppimista (sosiaaliset sähköiset online-työpajat), oppimiskampanjoita toteutetaan sekä uudelleen organisoidaan koulutuksen sisältöä sekä toteutusta. Modernissa työpaikalla oppimisessa on koulutuksen modernisoinnin lisäksi kaksi tärkeää näkökulmaa: esimiesjohtoisen oppimisen tukeminen ja työntekijäjohtoisen oppimisen mahdollistaminen.  Yrityksissä tulee edelleen varmistaa esimiesten johtamisosaaminen. Tämän lisäksi on tärkeä miettiä, miten johtajia voidaan auttaa kehittämään oppimiskulttuuria tai miten esimiehet voivat tehostaa tiedonjakoa työpaikoilla sekä mahdollistaa sosiaalista ja yhteistoiminnallista oppimista.  Yrityksen johto osaltaan ottaa kantaa, miten se suhtautuu työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, työtehtävissä tapahtuviin muutoksiin sekä miten kehittäminen/kouluttaminen organisoidaan.

Moderni työpaikalla oppiminen haastaa myös oppimisen arvioinnin. Oppimisessa ei arvioida vain yksittäisen oppijan osaamista vaan mitataan myös miten työpaikalla opittu näkyy muutoksena työssä, tiimityössä tai liiketoiminnan tuloksissa. Tulevaisuudessa moderni työpaikalla oppiminen haastaa siis meidät kaikki pohtimaan mitä ja miten asioita voi työpaikalla oppia sekä miten sitä arvioidaan.

Lähde
Hart, Jane (2017) Learning in the Modern Workplace. Centre for Learning & Performance Technologies.