JOHTAMINEN

JOHTAMINEN

Johtamisen laatu takaa yrityksen menestymisen. Johtamisen osaaminen on ammattitaito, jota voi ja pitää kehittää aktiivisesti.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Organisaatioilta vaaditaan yhä nopeampaa kykyä reagoida liiketoimintaympäristönsä muutoksiin. Muutos edellyttää uuden oppimista, uusien näkökulmien löytämistä ja oman osaamisen soveltamista.

MARKKINA- JA PALVELUTUTKIMUKSET

MARKKINA- JA PALVELUTUTKIMUKSET

Liiketoiminnan kehittämisessä keskeistä on ajantasainen tieto omasta toiminnasta, sekä muutokseen tähtäävien toimenpiteiden tarkka seuranta.

 • ”Liiketoiminnan monipuolinen kehittäminen tuli tarpeeseen. Faros Business School- valmennuksen myötä sain uutta näkemystä yrittämiseen sekä valmiuksia tuloksekkaan kassavirran varmistamiseksi. Valmentajien ja toisten yrittäjien innostamina aloitimme kahden muun ohjelmaan osallistuneen yrittäjän kanssa yhteisen hankkeen, joka on paitsi tarjonnut uusia liiketoimintamahdollisuuksia, myös lisännyt meidän jokaisen omaa työintoa.”

  Rakennusalan yrittäjä Staffan Floessell
  Rakennusalan yrittäjä Staffan FloessellOy Staffra Ab
 • ”Olen saanut erinomaiset valmiudet talouden mittaamiseen ja tulevaisuuden ennustamiseen Faros Business School- valmennusohjelman myötä. Oma ajankäyttö on parantunut huomattavasti, ja sillä on valtavasti merkitystä työn tuottavuuden ja oman jaksamisen kannalta.”

  IT-alan yrittäjä Petri Rautakoski
  IT-alan yrittäjä Petri RautakoskiCautus Oy
 • ”Faros Business School- valmennusohjelman myötä sain valtavasti uutta energiaa ja innostusta yrittäjänä toimimiseen. Ryhtymällä tuumasta toimeen sain tehtyä liiketoiminnan kannalta tärkeitä asioita, jotka ovat muuten jääneet tekemättä. Liikevaihtomme on kasvanut ja olemme saaneet uusia asiakkaita.”    

  Kauppias Johan Holmström
  Kauppias Johan HolmströmJontten kyläkauppa

Jätä tarjous-/yhteydenottopyyntö!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin